Internetts framtid

Det spekuleres mye i hva som kommer til å skje med Internett. Kommer det til å forsvinne, eller vil det bare fortsette å utvikle seg? Internetts framtid er sterkt knyttet til verdens framtid, både på godt og vondt. Mange scenarioer har blitt lansert. Nettet fortsetter å vokse, og den årlige vekstraten er veldig høy, men kan dette fortsette i det uendelige?Problemet er at Internett trekkes i ulike retninger av myndigheter, forbrukere og næringslivet. Myndighetene vil gjerne kontrollere folks bruk av Internett. Det gjelder ikke bare i diktaturer, men også i demokratiske land, der man gjerne vil bruke nettet til å overvåke folk. Forbrukerne vil derimot ha full frihet på nettet, og vil ikke at det offentlige skal gripe inn i det som skjer på nettet. Mer enn halvparten av nettbrukerne ønsker total frihet på nettet, og nesten alle brukerne ser på nettilgang som en rettighet.Næringslivet søker selvsagt profitt og vil tjene penger på nettet. Selskaper samler inn informasjon om nettbrukere for å bruke den i markedsføringsøyemed, eller for å sende målrettet reklame til folk. Det er fortsatt uklart om nettet fortsatt vil være åpent, fritt og gratis for alle, eller om det vil bli styrt og kontrollert, og bare bli tilgjengelig for noen få.