Fra arbeid til underholdning

Selve begynnelsen til det vi i dag referer til som Internett og World Wide Web ble startet som et akademisk prosjekt for kommunikasjon. Det som startet som en arbeidsplattform og en rent praktisk teknologi, har nå spredt seg og utviklet seg slik at det er en av de viktigste plattformene i livet – til arbeid og i større grad til underholdning.Internett ble startet som et forskningsakademisk prosjekt allerede på 70-tallet, og spredte seg til akademiske miljøer mellom 1980 og 1990. Etter at World Wide Web ble oppfunnet i 1991 og Microsoft lagde en nettleser i 1995, eksploderte utbredelsen. Utviklingen har steget kraftig helt siden den gang, og i dag har omtrent alle tilgang på Internett. Og vi bruker det nå i stor grad til underholdning.Det ligger i dag store penger i underholdning på internett. Den enorme utviklingen i blant annet antall nettkasinoer har gjort kasinoer til en milliardindustri. Andre underholdningskanaler som Netflix med over 69 millioner brukere verden over, tjener milliarder på at folk strømmer tv-serier og filmer via Internett.