Internettets utvikling

Internettets opprinnelse startet med at forskere og universiteter ønsket å koble sammen datamaskiner for å dele data på en effektiv måte. Meldingene mellom maskinene ble overført langs flere ruter, slik at meldingene kom fram selv om deler av nettet ikke virket. Ideen ble først utviklet av Advances Research Projects Agency (ARPA), og meldingsutvekslingssystemet ble kalt ARPAnet. Dette nettet besto av bare fire datamaskiner (år 1969).I 1972 dukket det første e-postprogrammet opp. Telnet dukket opp ikke lenge etter, og gjorde det mulig å koble seg til datamaskiner over telefonnettet. Men denne utviklingen var forbeholdt en svært liten gruppe av forskere og statsansatte.Norge og England var de to første andre landene utenfor USA som koblet seg til Arpanet. Det skjedde allerede i 1973. Norge var dermed svært tidlig ute med å ta i bruk forløperen til internettet.I løpet av de neste årene ble andre nettverk ble også koblet til ARPAnet, men alle disse nettene var beregnet for staten, forskere og universiteter. Kommersiell bruk av nettet var forbudt fram til 1991. Fram til da vokste nettet seg stort, men i starten kunne man bare sende tekst, ikke bilder, noe som gjorde nettet lite egnet til kommersielle formål.I 1983 ble nettet delt i to. Det ble laget et forskningsnett og et militært nett. Domenenavn ble også innført.Det internettet vi kjenner i dag ble ikke populært før et stykke ut på 1990-tallet. I 1991 skapte Tim Berners-Lee en hyperlink for å dele forskningsartikler. Dette skjedde ved CERN i Sveits og var starten på det moderne internettet. Da var det fortsatt få personlige datamaskiner, spesielt ettersom det kunne være vanskelig å bruke grensesnittet.I 1993 ble den første grafiske nettleseren tilgjengelig. Den brukte html (Hyper Text Markup Language). Med grafiske grensesnitt på datamaskinen, i stedet for kommandobaserte grensesnitt, ble datamaskiner enklere å bruke. Da økte også populariteten. Internettet startet med ganske få brukere men nå er det brukere over hele verden.Senere har det også blitt mulig å koble seg til internett med mobilen, slik at man kan ha internett tilgjengelig overalt, også uten strømkilder i nærheten.