Internett – en forbannelse eller en velsignelse?

Internettet begynte i det små, men har i dag vokst seg til et sammensurium der det er vanskelig å holde oversikten over alt som skjer. Både lovlig og ulovlig virksomhet har flyttet over på nettet, og nettsvindel har blitt den nye inntektskilden for mange kriminelle. Nettet har mange fordeler, men dessverre er det også mange ulemper med nettet.Når viktige samfunnsinstitusjoner er avhengige av nettet, blir de også veldig sårbare. Enkelte land utdanner egne soldater som kan angripe andre land via nettet. Et slikt angrep kan skje ved at strømnett, TV, radio, Internett og telefoner slås ut av hackere. Landet vil bli svært sårbart. Det er ikke bare statlige virusangrep som kan føre til skade. Flere steder i verden har sykehus blitt rammet av datavirus. I verste fall kan dette føre til at pasienter får feil behandling, for eksempel at de får feil blodtype eller feil medisin. Et datavirus kan dermed medføre dødsfall.Også økonomisk har mange land gjort seg avhengig av nettet. Mange pengeoverføringer skjer over nettet, og dersom nettet kollapser eller blir angrepet utenfra, kan hele økonomien stanse. På den måten kan et land angripes og regjeringer styrtes, uten at man bruker konvensjonelle våpen.